Informacje prawne

Właśnie zalogowałeś się na stronie arvaltrading.com

Poniższe informacje prawne są przekazywane użytkownikom i odwiedzającym stronę internetową arvaltrading.com:

  • Zarejestrowana nazwa redaktora: ARVAL TRADING
  • A société par actions simplifiée (francuska forma uproszczonej spółki akcyjnej) z kapitałem zakładowym: 250 000 euro
  • Rejestr handlowy i spółek Annecy nr 422 852 244
  • Siedziba: Parc d'Activités - La Ravoire, Rte de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France
  • Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR56 422 852 244
  • Kontakt: Chloé Pensivy, kierownik ds. marketingu (communication@arvaltrading.com)
  • Dyrektor publikacji: Pan Bruno Rousset - Dyrektor Generalny

Redaktor zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących zakładania i korzystania z serwisu.

ARVAL TRADING zwraca również uwagę użytkowników swojej strony internetowej na następujące punkty:

1 - DOSTĘP DO SERWISU:

Użytkownik tej strony uznaje, że posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania do niej dostępu i korzystania z niej.

Podkreśla się , że nieuprawniony dostęp lub korzystanie z systemu informatycznego, utrudnianie lub zakłócanie działania takiego systemu lub wprowadzanie lub nieuczciwa modyfikacja danych w systemie informatycznym stanowi przestępstwo karalne z mocy prawa.

Dostęp do strony internetowej www.arvaltrading.com jest bezpłatny. Użytkownik odpowiada za koszty dostępu i użytkowania swojej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z metodami określonymi przez dostawców dostępu i operatorów telekomunikacyjnych.

2 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

ARVAL TRADING jest właścicielem lub posiadaczem praw do wszystkich elementów składających się na niniejszą stronę internetową, a mianowicie danych, rysunków, grafik, zdjęć i ścieżek dźwiękowych. Jakakolwiek pełna lub częściowa reprodukcja, nagrywanie, dystrybucja lub retransmisja zawartości tej strony internetowej w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody ARVAL TRADING jest zabroniona i stanowi naruszenie sankcjonowane przez artykuły L. 335-2 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Znaki redaktora strony www.arvaltrading.com i jej partnerów, a także logo pojawiające się na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Całkowite lub częściowe powielanie tych znaków lub logo, prowadzone przy użyciu elementów witryny bez wyraźnej zgody wydawcy, jest zatem zabronione na mocy art. L.713 - 2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

do zdjęć i obrazów: Fotolia : © alexlmx ; © dużoludzi ; © kakao ; © contastwerkstatt ; © kritchanut ; © Kurt Kleeman ; © lassedesignen ; © lunamarina ; © magdal3na; © neirfy ; © fotografe.pl; © puhhha ; © saklakova ; © migawka81; © Syda Productions; © tomasz zadja ; © zhu różne ; © zinkewych

3 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

ARVAL TRADING zastrzega sobie prawo do poprawiania zawartości niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego ostrzeżenia . ARVAL TRADING nie ponosi również żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, błędu lub pominięcia w związku z treścią tych stron, a także w przypadku przerwy lub niedostępności usługi. ARVAL TRADING nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie ani za jakiekolwiek wykorzystanie jej przez osoby trzecie. Każda osoba, która chce skorzystać z jednej lub więcej usług i/lub jednego lub więcej produktów oferowanych na stronie internetowej , proszona jest o kontakt z ARVAL TRADING w celu uzyskania informacji na temat warunków umownych i stawek mających zastosowanie do tego produktu lub tych produktów i/lub tej usługi lub tych usług .

Dostęp do wszelkich produktów i usług prezentowanych na stronie może podlegać ograniczeniom dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Żaden z produktów i/lub usług nie będzie dostarczany przez ARVAL TRADING osobie, jeśli zabrania tego prawo jej kraju pochodzenia lub innego kraju, który go dotyczy. Jednak wszystkie zainteresowane osoby muszą wcześniej sprawdzić u swoich zwykłych doradców prawnych, czy ich status prawny i podatkowy pozwala im na subskrybowanie produktów i/lub usług prezentowanych na stronie.

4 - USZKODZENIA TECHNICZNE:

ARVAL TRADING nie ponosi odpowiedzialności za elementy pozostające poza jego kontrolą lub za szkody, które mogą powstać w środowisku technicznym użytkownika, a w szczególności w jego komputerach, oprogramowaniu, akcesoriach sieciowych i wszelkim innym sprzęcie używanym przez niego w celu uzyskania dostępu lub korzystania z usługi i/lub informacji.

5 - LINKI HIPERTEKSTOWE:

Strona internetowa www.arvaltrading.com zawiera łącza hipertekstowe umożliwiające dostęp do stron, które nie są kontrolowane przez ARVAL TRADING. W konsekwencji ten ostatni nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których internauta ma dostęp.

można utworzyć linku hipertekstowego do www.arvaltrading.com bez uprzedniej zgody wydawcy.

6 - CIASTECZKA:

Użytkownicy są informowani , że podczas odwiedzania strony, plik cookie może być automatycznie instalowany i tymczasowo przechowywany w pamięci lub na ich dysku twardym. Plik cookie to element, którego nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, ale służy do rejestrowania informacji związanych z jego historią przeglądania. Użytkownicy serwisu potwierdzają, że zostali poinformowani o tej praktyce i wyrażają zgodę na jej stosowanie przez ARVAL TRADING. Mogą wyłączyć ten plik cookie za pomocą ustawień w oprogramowaniu przeglądarki.

7 - DANE OSOBOWE:

Wszystkie informacje wprowadzane do formularzy są rejestrowane przez ARVAL TRADING, administratora danych, w celu umożliwienia ARVAL TRADING, jej agencjom lub spółkom wchodzącym w skład Unii Europejskiej, na jej żądanie lub za zgodą, kontaktowanie się z użytkownikiem Internetu.

Gromadzone informacje to informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez internautę oraz do przesyłania mu wiadomości informacyjnych o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym. Funkcja w naszych e-mailach informacyjnych umożliwia rezygnację z subskrypcji.

Masz prawo dostępu, sprostowania i usunięcia na warunkach przewidzianych w ustawie nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, z późniejszymi zmianami, dotyczącej przetwarzania danych i wolności obywatelskich. Aby z niego skorzystać, musisz napisać do:

Arval Trading - Direction Marketing
Parc d'activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde,
74370, Epagny Metz-Tessy, France

Dane przetwarzane przez aplikacje używane na tej stronie zostały zgłoszone do Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL www.cnil.fr) pod numerem 1944476.