Informații juridice

Tocmai v-ați autentificat pe site-ul web arvaltrading.com

Aceste notificări legale sunt aduse la cunoștința utilizatorilor și vizitatorilor site-ului arvaltrading.com:

  • Numele înregistrat al editorului: ARVAL TRADING
  • O société par actions simplifiée (forma franceză de societate pe acțiuni simplificată) cu capital social de: 250.000 EUR
  • Registrul Comerțului și al Firmelor Annecy Nr. 422 852 244
  • Sediul social: Parc d'Activités - La Ravoire, Rte de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France
  • Număr de TVA intracomunitar: FR56 422 852 244
  • Contact: Chloé Pensivy, Marketing and Communication Manager (communication@arvaltrading.com)
  • Director de publicație: domnul Bruno Rousset - director executiv

Editorul este de acord să respecte toate regulile privind configurarea și utilizarea unui site web.

ARVAL TRADING atrage, de asemenea, atenția utilizatorilor site-ului său web asupra următoarelor puncte:

1 - ACCES LA SITE:

Utilizatorul acestui site web recunoaște că are abilitățile și mijloacele necesare pentru a-l accesa și utiliza.

Se subliniază că accesarea sau folosirea frauduloasă a unui sistem informatic, împiedicarea sau perturbarea operațiunilor unui astfel de sistem sau introducerea sau modificarea frauduloasă a datelor într-un sistem informatic constituie infracțiune pedepsită conform legii.

Accesul la site-ul www.arvaltrading.com este gratuit. Utilizatorul este responsabil pentru accesul la rețeaua de telecomunicații și costurile de utilizare în conformitate cu metodele stabilite de furnizorii de acces și operatorii de telecomunicații.

2 - PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:

ARVAL TRADING este deținătorul, sau deținătorul, al drepturilor asupra tuturor elementelor care alcătuiesc acest site web, respectiv datele, desenele, graficele, fotografiile și melodiile sonore. Orice reproducere, înregistrare, distribuire sau redifuzare integrală sau parțială a conținutului acestui site prin orice proces fără permisiunea prealabilă a ARVAL TRADING este interzisă și constituie o încălcare sancționată de articolele L. 335-2 și următoarele. a codului francez de proprietate intelectuală.

Marcile editorului site-ului www.arvaltrading.com si ale partenerilor sai, precum si siglele aparute pe site, sunt marci inregistrate. Reproducerea totală sau parțială a acestor mărci sau logo-uri ale acestora, realizată folosind elemente ale site-ului fără permisiunea expresă a editorului, este, prin urmare, interzisă în temeiul articolului L.713 - 2 din Codul de proprietate intelectuală francez.

Credite foto și imagine: Fotolia : © alexlmx ; © alotofpeople ; © cacaroot ; © contastwerkstatt ; © kritchanut ; © Kurt Kleeman ; © lassedesignen ; © lunamarina ; © magdal3na; © neirfy ; © photographee.eu; © puhhha ; © salakova ; © shutter81; © Syda Productions; © tomasz zadja ; © zhu difeng ; © zinkewych

3 - RĂSPUNDERE:

ARVAL TRADING își rezervă dreptul de a corecta conținutul acestui site în orice moment și fără avertisment prealabil . De asemenea, ARVAL TRADING își declină orice răspundere în caz de întârziere, eroare sau omisiune în legătură cu conținutul acestor pagini, precum și în cazul întreruperii sau indisponibilității serviciului. ARVAL TRADING nu poate fi tras la răspundere pentru o decizie luată pe baza informațiilor de pe acest site web sau pentru orice utilizare care ar putea fi făcută de către terți. Orice persoană care dorește să utilizeze unul sau mai multe servicii și/sau unul sau mai multe produse oferite pe site este rugată să contacteze ARVAL TRADING pentru a obține informații despre condițiile contractuale și tarifele care se aplică acelui produs sau acelor produse și/sau serviciului respectiv sau acelor servicii.

Accesul la orice produse și servicii prezentate pe site poate face obiectul unor restricții pentru anumite persoane sau în anumite țări. Niciunul dintre produse și/sau servicii nu va fi furnizat de către ARVAL TRADING unei persoane dacă legea țării sale de origine sau a oricărei alte țări care o privește, o interzice. Totuși, este la latitudinea tuturor persoanelor vizate să verifice în prealabil cu consilierii lor juridici obișnuiți dacă statutul lor juridic și fiscal le permite să se aboneze la produsele și/sau serviciile prezentate pe site.

4 - DETERIORĂRI TEHNICE:

ARVAL TRADING nu poate fi trasă la răspundere pentru elementele aflate în afara controlului său sau pentru daunele care pot fi cauzate mediului tehnic al utilizatorului și în special computerelor, software-ului, accesoriilor de rețea și a tuturor celorlalte componente hardware utilizate de acesta pentru a obține acces la sau pentru a utiliza serviciul și/sau informațiile.

5 - LINK-URI HIPERTEXT:

Site-ul www.arvaltrading.com conține link-uri hipertext care permit accesul către site-uri care nu sunt controlate de ARVAL TRADING. În consecință, acesta din urmă nu poate fi tras la răspundere pentru conținutul site-urilor web la care are acces utilizatorul de internet.

Niciun link hipertext către www.arvaltrading.com nu poate fi creat fără autorizarea prealabilă a editorului.

6 - COOKIE-URI:

Utilizatorii sunt informați că la vizitarea site-ului, un cookie poate fi instalat automat și stocat temporar în memorie sau pe hard disk-ul lor. Un cookie este un element care nu poate fi folosit pentru a identifica utilizatorul, dar care servește la înregistrarea informațiilor în legătură cu istoricul său de navigare. Utilizatorii site-ului confirmă că au fost informați despre această practică și acordă ARVAL TRADING permisiunea de a o folosi. Ei pot dezactiva acest cookie prin setările din software-ul browserului lor.

7 - DATE PERSONALE:

Toate informațiile introduse pe formulare sunt înregistrate de către ARVAL TRADING, operatorul de date, pentru a permite ARVAL TRADING, agențiilor sale sau companiilor sale constitutive situate în Uniunea Europeană, la cererea sau acordul acesteia, să contacteze utilizatorul de internet.

Informațiile colectate sunt informații necesare pentru a răspunde la întrebările puse de utilizatorul de internet și pentru a-i trimite prin e-mail mesaje informative cu caracter comercial și necomercial. O funcție din e-mailurile noastre de informații vă permite să vă dezabonați.

Aveți dreptul de acces, rectificare și ștergere în condițiile prevăzute de Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, cu modificările și completările ulterioare, privind prelucrarea datelor și libertățile civile. Pentru a o exercita, trebuie să scrieți la:

Arval Trading - Direction Marketing
Parc d'activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde,
74370, Epagny Metz-Tessy, France

Datele prelucrate de aplicatiile utilizate pe acest site au fost declarate Comisiei Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL www.cnil.fr ) sub numărul 1944476.