Politica de confidențialitate

ULTIMA ACTUALIZARE: iulie 2024

Partea preliminară: Principalele modificări

În calitate de partener de încredere, protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Grupul BNP Paribas.

Ne-am îmbunătățit Notificarea de confidențialitate, fiind mai transparenți cu privire la următoarele informații:

 • activități de prelucrare legate de prospectarea comercială
 • activități de prelucrare legate de lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și a sancțiunilor internaționale (înghețarea activelor)

INTRODUCERE

Luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal; în acest scop, Grupul BNP Paribas a adoptat principii puternice în Carta sa de protecție a datelor cu caracter personal, disponibilă pe BNP Paribas - Carta de confidențialitate a datelor cu caracter personal (group.bnpparibas).

Arval Trading („Noi”), în calitate de operator de date, este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cursul activităților sale.

Afacerea noastră constă în revânzarea vehiculelor rulate către profesioniști la scară internațională și în a le oferi acces la toate vânzările organizate de Grupul Arval.

Ca parte a unui grup integrat bancar-asigurare, in colaborare cu diferitele entitati ale grupului BNP Paribas, punem la dispozitie clientilor nostri o gama completa de produse si servicii bancare, asigurari si leasing.

Scopul acestei Notificări de confidențialitate este de a explica modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și cum le puteți controla și gestiona.

1. SUNTEȚI SUPUS ACESTUI NOTIFICARE

Această Notificare de confidențialitate se aplică în cazul în care sunteți („Dvs.”):

 • garanții;
 • beneficiarii tranzacțiilor dvs. de plată;
 • beneficiarii contractelor sau polițelor și trusturilor dumneavoastră de asigurare;
 • beneficiarii finali;
 • acționarii companiei;
 • reprezentanții unei persoane juridice;
 • furnizorul de servicii și personalul partenerului de afaceri.

Atunci când ne furnizați date cu caracter personal referitoare la alte persoane, vă rugăm să vă asigurați că le informați cu privire la divulgarea datelor lor personale și le îndemnați să citească această Notificare de confidențialitate. Ne vom asigura că facem același lucru ori de câte ori este posibil (de exemplu, când avem datele de contact ale persoanei respective).

2. CUM PUTEȚI CONTROLA ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE PE CARE LE DESFĂRĂM PRIVIND DATELE DVS. CU PERSONAL?

Aveți drepturi care vă permit să exercitați un control efectiv asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și asupra modului în care le procesăm.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai jos, vă rugăm să trimiteți o cerere prin poștă la următoarea adresă: Arval Trading Parc d'Activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France sau pe site-urile noastre web [1] cu o scanare/o copie a cartea dvs. de identitate, dacă este cazul.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această Notificare de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: privacy.arvaltrading@arval.fr.

2.1. PUTEȚI SOLICITA ACCESUL LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Dacă doriți să aveți acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza o copie a datelor personale pe care le-ați solicitat împreună cu informații referitoare la prelucrarea acestora.

Dreptul dumneavoastră de acces poate fi limitat în cazurile prevăzute de legi și reglementări. Este cazul reglementărilor referitoare la lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, care ne interzice să vă oferim acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în acest scop. În acest caz, trebuie să vă exercitați dreptul de acces la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) din Franța, care ne va solicita datele.

2.2. PUTEȚI SOLICITA RECTIFICAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita ca aceste date cu caracter personal să fie modificate sau completate în mod corespunzător. În unele cazuri, pot fi necesare documente justificative.

2.3. PUTEȚI SOLICITA ȘTERGEREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Dacă doriți, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă de lege.

2.4. VĂ PUTEȚI OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL PE BAZA UNOR INTERESE LEGITIME

Dacă nu sunteți de acord cu o activitate de prelucrare bazată pe un interes legitim, vă puteți opune, din motive ce țin de situația dumneavoastră particulară , informându-ne cu exactitate despre activitatea de prelucrare în cauză și motivele opoziției dumneavoastră. Vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau dacă este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

2.5. VĂ PUTEȚI OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DE PROSPECTARE COMERCIALĂ.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de prospectare comercială, inclusiv de profilare, în măsura în care aceasta este legată de această prospectare.

2.6. PUTEȚI SUSPENDA UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dacă vă puneți la îndoială acuratețea datelor cu caracter personal pe care le folosim sau dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom verifica sau investiga solicitarea dumneavoastră. Ne puteți cere să suspendăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în timp ce examinăm solicitarea dumneavoastră.

2.7. AVEȚI DREPTURI ÎMPOTRIVA UNEI DECIZII AUTOMATE

În principiu, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată bazată pe profilare sau altfel, care are efect juridic sau vă afectează în mod semnificativ. Cu toate acestea, putem automatiza o astfel de decizie dacă este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi, autorizat prin regulament sau dacă v-ați dat acordul.

În orice caz, aveți dreptul de a contesta decizia, de a vă exprima punctul de vedere și de a solicita intervenția unei persoane competente pentru examinarea deciziei.

2.8. VĂ PUTEȚI RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

2.9. PUTEȚI SOLICITA PORTABILITATEA UNEI PĂRȚI DIN DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Puteți solicita o copie a datelor personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita să transmitem această copie unei terțe părți.

2.10. CUM SE DEPUNE O PLÂNGERE LA CNIL

Pe lângă drepturile menționate mai sus, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, care este de obicei cea a locului dvs. de reședință, de exemplu CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) din Franța.

3. DE CE SI PE CE TEME LEGAL UTILIZAM DATELE DVS. PERSONALE?

În această secțiune, vă explicăm de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal pentru a face acest lucru.

3.1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU DIFERITELE NOASTRE OBLIGAȚII DE REGLEMENTARE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atunci când este necesar pentru a ne permite să respectăm reglementările la care ne supunem, în special reglementările bancare și financiare.

3.1.1. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • gestionează și raportează riscurile (financiare, de credit, juridice, de conformitate sau de reputație etc.) pe care le poate suporta Grupul BNP Paribas în cursul activităților sale;
 • contribuie la lupta împotriva evaziunii fiscale și îndeplinește obligațiile de control și notificare fiscală;
 • înregistrarea tranzacțiilor în scopuri contabile;
 • prevenirea, detectarea și raportarea riscurilor legate de Responsabilitatea Socială Corporativă și dezvoltarea durabilă;
 • detectarea și prevenirea mitei;
 • respectă prevederile aplicabile furnizorilor de servicii de încredere care eliberează certificate de semnătură electronică;
 • schimbă și declară diferite operațiuni, tranzacții sau diferite comenzi sau răspunde unei cereri oficiale din partea autorităților financiare, fiscale, administrative, penale sau judiciare locale sau străine, arbitrilor sau mediatorilor, autorităților de aplicare a legii, agențiilor publice sau organismelor publice autorizate corespunzător.

3.1.2. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului

Ca parte a unui grup bancar, trebuie să avem un puternic sistem de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/FT) în fiecare dintre entitățile noastre gestionate central, precum și o aplicare a sancțiunilor locale, europene și internaționale.

În acest context, suntem controlori în comun cu BNP Paribas SA, societatea-mamă a Grupului BNP Paribas (termenul „Noi” din această secțiune include și BNP Paribas SA).

Activitățile de prelucrare efectuate pentru îndeplinirea acestor obligații legale sunt detaliate în Anexa 1.

3.2. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU A SATISFACE INTERESUL NOSTRU LEGITIM SAU AL UNUI TERȚ

În cazul în care bazăm o activitate de prelucrare pe un interes legitim, echilibrăm acel interes cu interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră pentru a asigura un echilibru corect între acestea. Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre interesul legitim urmărit de o activitate de prelucrare, vă rugăm să ne contactați la privacy.arvaltrading@arval.fr.

 

3.2.1. Utilizăm datele dumneavoastră personale:

 • pentru a lua legătura cu dvs. în scopul înregistrării companiei dvs. ca comerciant profesionist de către Arval Trading și pentru a putea participa la licitații sau achiziții MotorTrade;
 • să asigure executarea contractului de cumpărare a vehiculului uzat, livrarea și decontarea tranzacției de plată;
 • pentru a livra vehiculul la locația la alegerea companiei dumneavoastră, eventual cu echipamente legate de dispozitive de încărcare a vehiculelor electrice în parteneriat cu furnizori de servicii selectați;
 • pentru campanii de rechemare de la producătorii de echipamente originale în cazul unei defecțiuni;
 • să gestioneze amenzile de trafic și parcare primite după vânzare;
 • pentru a gestiona contul clientului nostru. Putem prelucra date personale pentru a gestiona conturile clienților noștri, a gestiona relația contractuală cu companiile noastre clienți al căror angajat sunteți sau pentru a vă ține la curent cu evoluția serviciilor noastre;
 • pentru a efectua sondaje: putem prelucra date cu caracter personal atunci când vă trimitem un sondaj pentru a ne îmbunătăți serviciile și produsele, solicitându-vă părerea și măsurându-vă satisfacția;
 • pentru a vă oferi acces la platforma noastră digitală Motortrade. Putem prelucra date personale atunci când utilizați platformele noastre digitale în mai multe scopuri (pentru a vă gestiona informațiile personale sau datele personale ale vehiculului);
 • pentru a gestiona soluționarea litigiilor, pentru a vă asista și pentru a răspunde solicitărilor și plângerilor dumneavoastră;
 • pentru a permite accesul la sediile și activele Arval Trading. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când ne vizitați la sediul nostru;
 • să gestioneze facturarea și încasările;
 • în scopuri de asigurare;
 • pentru a permite accesul la sediul și bunurile Arval. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când ne vizitați la sediul nostru pentru a menține un control adecvat al accesului și securitatea;
 • pentru a comunica cu tine. Putem prelucra date personale atunci când doriți să ne contactați, când ne solicitați anumite informații despre compania noastră sau serviciile noastre sau când contractul trebuie actualizat;
 • să gestioneze datorii existente (identificarea clienților cu datorii restante);
 • pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și a vă ajuta;
 • să gestioneze încheierea contractului;
 • pentru a gestiona riscurile la care suntem expuși:
  • păstrăm dovezi ale operațiunilor sau tranzacțiilor, inclusiv sub formă de dovezi electronice;
  • vă monitorizăm tranzacțiile pentru a gestiona, preveni și detecta frauda;
  • colectăm datorii;
  • ne ocupăm de reclamații legale și apărări în litigiu;
  • dezvoltăm modele statistice individuale pentru a vă defini bonitatea;
 • pentru a efectua tranzacții financiare precum vânzarea portofoliilor de datorii, securitizări, finanțare sau refinanțare a Grupului BNP Paribas.
 • pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică, a gestiona platformele și site-urile noastre web și pentru a asigura continuitatea afacerii;
 • să implementeze soluții IT;
 • sa mentina sistemele informatice in conditii de exploatare;
 • să utilizeze supravegherea video pentru a preveni vătămările corporale și daunele persoanelor și bunurilor;
 • pentru a îmbunătăți automatizarea și eficiența proceselor noastre operaționale și a serviciilor pentru clienți (de exemplu, tratarea automată a plângerilor, monitorizarea solicitărilor dvs. și îmbunătățirea gradului de satisfacție pe baza datelor personale colectate în timpul interacțiunilor noastre cu dvs., cum ar fi înregistrările telefonice, e-mailuri sau chat-uri);
 • a vinde vehicule second hand;
 • pentru a furniza rapoarte;
 • pentru a furniza servicii de consultanță;
 • pentru a gestiona cererile de întreținere, remediere a defecțiunilor, inspecții ale vehiculelor și reparații;
 • să efectueze studii statistice și să dezvolte modele predictive și descriptive:
  • în scopuri comerciale: identificați produsele și serviciile susceptibile să vă satisfacă cel mai bine nevoile, creați noi oferte sau identificați noi tendințe în rândul clienților noștri, dezvoltați politica noastră comercială ținând cont de preferințele clienților noștri;
  • în scopuri de securitate: prevenirea eventualelor incidente și îmbunătățirea managementului securității;
  • în scopuri de conformitate (de exemplu, împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului) și în scopuri de gestionare a riscurilor;
  • în scopul prevenirii fraudei;
 • să organizeze concursuri, loterie, operațiuni promoționale, evenimente, să efectueze sondaje de opinie și satisfacție a clienților.
 • Dacă sunteți un angajat al clientului nostru, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru:
  • gestionarea conturilor clienților noștri, gestionarea relației contractuale cu clienții noștri al căror angajat sunteți sau pentru a vă informa cu privire la dezvoltarea serviciilor noastre;
  • a vă oferi acces la platformele noastre digitale. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când utilizați platformele noastre digitale;
  • gestionarea soluționării litigiilor, oferirea de asistență și răspunsul la solicitările și plângerile dvs.;
 • asigurarea accesului la sediile și la activele Arval. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când ne vizitați la sediu, pentru a menține un control adecvat al accesului și al securității;
 • Comunicarea cu dvs. Putem prelucra datele cu caracter personal atunci când doriți să ne contactați, când ne solicitați informații despre compania sau serviciile noastre sau atunci când contractul trebuie actualizat;
 • furnizarea de rapoarte clienților noștri;
  • furnizarea de servicii de consultanță clienților noștri.

3.2.2. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite oferte comerciale electronic și prin telefon

În calitate de membri ai Grupului BNP Paribas, dorim să vă oferim acces la toate produsele și serviciile care corespund cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Odată ce sunteți client și dacă nu vă opuneți, vă putem trimite aceste oferte electronic pentru produsele și serviciile noastre și pentru cele ale Grupului, dacă sunt similare cu cele la care v-ați abonat deja.

Ne vom asigura că aceste oferte comerciale se referă la produse sau servicii relevante pentru nevoile dumneavoastră și complementare celor pe care le aveți deja, pentru a garanta echilibrul intereselor noastre respective.

De asemenea, vă putem trimite, prin telefon și e-mail, cu excepția cazului în care vă opuneți, oferte privind produsele și serviciile noastre, precum și cele ale Grupului și partenerilor noștri de încredere.

3.2.3. Analizăm datele dumneavoastră personale pentru a efectua profiluri standard în scopul personalizării produselor și ofertelor noastre

Pentru a vă îmbunătăți experiența și satisfacția, trebuie să stabilim grupul de clienți din care faceți parte. În acest scop, construim un profil standard din datele relevante pe care le selectăm din următoarele informații:

- ce ne-ați comunicat direct în timpul interacțiunilor noastre cu dumneavoastră sau când vă abonați la un produs sau serviciu;

- în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a produselor sau serviciilor noastre;

- din utilizarea de către dvs. a diferitelor noastre canale: site-uri web și aplicații (de exemplu, dacă vă simțiți confortabil cu digitalul, dacă preferați o călătorie client pentru a vă abona la un produs sau un serviciu cu mai multă autonomie (îngrijire de sine);

Dacă nu vă opuneți, vom efectua această personalizare pe baza profilării standard. Putem merge mai departe pentru a vă satisface mai bine nevoile, dacă sunteți de acord, efectuând personalizare personalizată, așa cum este descris mai jos.

3.3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE SUNT PRELUCRATE DACĂ V-AȚI DAT CONSIMȚĂMÂNTUL

Pentru o anumită prelucrare a datelor cu caracter personal, vă vom oferi informații specifice și vă vom cere acordul. Desigur, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

În special, vă solicităm acordul pentru:

 • personalizarea personalizată a ofertelor noastre și a produselor sau serviciilor noastre bazată pe profilări mai sofisticate pentru a anticipa nevoile și comportamentele dumneavoastră;
 • orice ofertă electronică de produse și servicii care nu sunt similare cu cele la care v-ați abonat sau pentru produse și servicii ale partenerilor noștri de încredere;
 • utilizarea datelor dumneavoastră de navigare (cookie-uri) în scopuri comerciale sau pentru a îmbunătăți cunoașterea profilului dumneavoastră.

Vi se poate cere consimțământ suplimentar pentru a vă prelucra datele personale, acolo unde este cazul.

4. CE TIPURI DE DATE PERSONALE COLECTEM?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră personale, care reprezintă orice informație care vă identifică sau vă permite să fiți identificat.

În funcție, printre altele, de tipurile de produse sau servicii pe care ți le oferim și de interacțiunile pe care le avem cu tine, colectăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre tine:

 • Informații de identificare : de exemplu, numele complet, sexul, locul și data nașterii, naționalitatea, numărul cărții de identitate, numărul pașaportului, numărul permisului de conducere, fotografia, semnătura;
 • Date de contact : adresa poștală (privată sau profesională), adresa de e-mail, număr de telefon;
 • Date referitoare la obiceiurile și preferințele dumneavoastră atunci când utilizați produsele și serviciile noastre ;
 • Date colectate din interacțiunile noastre cu dvs .: de exemplu, comentariile, sugestiile, nevoile dvs. colectate în timpul schimburilor noastre cu dvs. în persoană și online în timpul comunicărilor telefonice (conversație), discuții prin e-mail, chat, chatbot, schimburi pe paginile noastre de rețele sociale și dvs. ultimele reclamatii. Datele dvs. de conexiune și urmărire, cum ar fi module cookie și trackere, în scopuri non-reclame sau analitice, pe site-urile noastre web, serviciile online, aplicațiile, paginile de socializare;
 • Date referitoare la contractul de vânzare a vehiculului și a vehiculului asociat (de exemplu, numărul de identificare a clientului, numărul contractului, numărul de identificare a vehiculului, plăcuța de înmatriculare a vehiculului);
 • Date referitoare la contractele de asigurare și cererile aferente (de exemplu, istoricul cererilor de asigurare, inclusiv reparațiile și despăgubirile plătite, evaluarea răspunderii, rapoartele experților și evaluatorilor, identificarea victimelor și a vătămărilor);
 • Date colectate din sistemul CCTV (inclusiv CCTV);
 • Date de pe dispozitivele dumneavoastră (telefon mobil, computer, tabletă etc.): adresa IP, specificații tehnice și date unice de identificare;
 • Acreditări personalizate de conectare sau caracteristici de securitate utilizate pentru a vă conecta la site-ul și aplicațiile Arval Trading
 • Informații bancare și financiare despre produsele și serviciile pe care le dețineți: de exemplu, detaliile contului bancar, produsele și serviciile deținute și utilizate (credit, asigurări), numărul cardului de credit, incidente de plată;
 • Date privind tranzacțiile: tranzacții care includ date despre beneficiari, cum ar fi nume și prenume, adrese și date de contact, precum și detalii privind tranzacțiile bancare, suma, data, ora și tipul de tranzacție (card de credit, transfer, debit direct);

Putem colecta date referitoare la infracțiuni, sub rezerva respectării condițiilor stricte stabilite în reglementările privind protecția datelor.

5. DE LA CINE COLECTEM DATELE PERSONALE?

Colectăm date personale direct de la dumneavoastră; cu toate acestea, este posibil să colectăm și date personale din alte surse.

Colectăm uneori date din surse publice:

 • publicații/baze de date puse la dispoziție de autorități oficiale sau terți (de exemplu, Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, Registrul Comerțului și al Societăților, baze de date gestionate de autoritățile de supraveghere din sectorul financiar);
 • site-uri web/pagini de rețele sociale ale entităților juridice sau ale clienților de afaceri care conțin informații pe care le-ați dezvăluit (de exemplu, propriul site web sau pagină de rețele sociale);
 • informații publice precum cele publicate în presă.

De asemenea, colectăm date personale de la terți:

 • alte entități ale Grupului BNP Paribas;
 • a clienților noștri;
 • partenerii noștri de afaceri;
 • furnizori de servicii de inițiere a plăților și agregatori de conturi (furnizori de servicii de informații despre conturi);
 • terți, cum ar fi agențiile de referință de credit și agențiile de prevenire a fraudei;
 • de la brokerii de date care sunt responsabili pentru a se asigura că colectează informații relevante în mod legal.

6. CU CINE ÎNTĂMĂM DATELE DVS. CU PERSONAL ȘI DE CE?

a) Cu entitățile Grupului BNP Paribas

În calitate de membru al Grupului BNP Paribas, lucrăm îndeaproape cu alte companii ale Grupului din întreaga lume.

Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate între entitățile Grupului BNP Paribas, după caz, către:

 • să respectăm diferitele noastre obligații legale și de reglementare descrise mai sus;
 • satisface interesele noastre legitime care sunt:
 • gestionarea, prevenirea, detectarea fraudei;

  • efectuează studii statistice și dezvoltă modele predictive și descriptive pentru afaceri, securitate, conformitate, managementul riscurilor și antifraudă;
  • îmbunătățirea fiabilității anumitor date care vă privesc deținute de alte entități ale Grupului;
  • să vă ofere acces la toate produsele și serviciile Grupului care corespund cel mai bine nevoilor și dorințelor dumneavoastră;
  • personalizați conținutul și prețurile produselor și serviciilor;

Finanțarea și refinanțarea noastră constituie, de asemenea, un interes legitim care implică faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate cu entități ale Grupului BNP Paribas care asigură refinanțarea noastră.

Datele dumneavoastră personale pot fi, de asemenea, partajate între companiile Grupului Arval pentru a efectua studii statistice și a dezvolta modele predictive și descriptive în scopuri comerciale, de securitate, de conformitate, de gestionare a riscurilor și antifraudă.

În acest context, Noi și aceste alte companii ale Grupului Arval putem acționa în calitate de controlori comune folosind un instrument comun, prin care există acces partajat și utilizarea reciprocă a datelor personale ale clienților și șoferilor.

Solicitările persoanelor vizate referitoare la drepturile care le privesc pot fi transmise oricăruia dintre operatorii comuni. Cooperatorii se vor informa reciproc cu privire la aceste cereri și se vor sprijini reciproc în procesarea acestora.

Prelucrarea se bazează pe interesul legitim al operatorilor comuni de a-și îmbunătăți produsele și serviciile prin realizarea unor astfel de studii statistice.

b) Cu destinatari din afara Grupului BNP Paribas și subcontractanți

Pentru a îndeplini unele dintre scopurile descrise în această Notificare de confidențialitate, putem, dacă este necesar, să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu:

 • contractori care prestează servicii în numele nostru (de exemplu, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, colectare datorii, consultanță și distribuție și marketing).
 • parteneri bancari și comerciali, agenți independenți, intermediari sau brokeri, instituții financiare, contrapărți, registre de tranzacții cu care suntem în relație dacă această transmitere este necesară pentru a ne permite să vă furnizăm serviciile și produsele sau să ne îndeplinim obligațiile sau tranzacțiile contractuale. (de exemplu, bănci, bănci corespondente, custozi, emitenți de valori mobiliare, agenți de plăți, platforme de schimb valutar, companii de asigurări, operatori de sisteme de plată, emitenți sau intermediari de carduri de plată, societăți de garantare reciprocă sau instituții de garantare financiară);
 • autorități locale sau străine financiare, fiscale, administrative, penale sau judiciare, arbitri sau mediatori, autorități sau instituții publice (de exemplu, Banque de France, Caisse des dépôts et des consignations), la care noi sau orice membru al BNP Grupul Paribas, sunt obligați să dezvăluie în legătură cu:
  • cererea lor;
  • apărarea, acțiunea sau procedura noastră;
  • conformitatea cu orice reglementare sau recomandare emisă de o autoritate competentă aplicabilă nouă sau oricărui membru al Grupului BNP Paribas;
 • furnizori terți de servicii de plată (informații despre conturile dumneavoastră bancare), în scopul furnizării unui serviciu de inițiere a plății sau de informații despre cont, dacă ați consimțit la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către o astfel de terță parte;
 • anumite profesii reglementate, cum ar fi avocați, notari sau auditori, atunci când este necesar în circumstanțe specifice (litigii, audit etc.), precum și către asigurătorii noștri sau către un achizitor real sau propus al companiilor sau activităților Grupului BNP Paribas.

7. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE PERSONALE

În cazul transferurilor internaționale din Spațiul Economic European (SEE) către o țară din afara SEE, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal poate avea loc. În cazul în care Comisia Europeană a recunoscut că o țară din afara SEE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe această bază.

 

Pentru transferurile către țări din afara SEE în care nivelul de protecție nu a fost recunoscut ca fiind adecvat de către Comisia Europeană, ne vom baza fie pe o derogare aplicabilă situației specifice (de exemplu, dacă transferul este necesar pentru îndeplinirea contractului nostru cu dvs. , cum ar fi atunci când faceți o plată internațională) sau vom implementa una dintre următoarele măsuri de protecție pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana;
 • Reguli corporative obligatorii.

Pentru a obține o copie a acestor garanții sau detalii despre locurile în care sunt disponibile, puteți trimite o cerere scrisă, așa cum este indicat, la privacy.arvaltrading@arval.fr.

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a ne conforma cu legile și reglementările aplicabile sau pentru o altă perioadă în legătură cu cerințele noastre operaționale, cum ar fi menținerea unor conturi adecvate, facilitarea gestionării relațiilor cu clienții și răspunsul la cererile legale sau solicitările de reglementare.

De exemplu :

 • Gestionarea și raportarea riscurilor, monitorizarea operațiunilor și tranzacțiilor pentru identificarea abaterilor, prevenirea și detectarea fraudei și îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și de notificaremaximum 10 ani de la încheierea controalelor interne;
 • KYC (cunoașterea clientelei) – Efectuați o analiză și o verificare pentru cunoașterea clienților (atât companii, cât și utilizatori persoane fizice) înainte de semnarea unui contract și clasificați-i în funcție de risc – 6 ani după încheierea relației contractuale cu clientul;
 • Factură / facturare- Înregistrarea tranzacțiilor în scopuri contabile și respectarea obligațiilor legale privind securitatea financiară – 10 ani de la data facturii;
 • Îmbunătățirea eficienței proceselor și serviciilor noastre în caz de reclamație –5 ani de la încheierea relației contractuale cu clientul nostru;
 • Colectarea tuturor oportunităților de afaceri B2Bși prezentarea unei oferte – 3 ani de la data înregistrării clientului potențial;
 • Furnizarea către clienți a noilor produse și servicii legate de vânzarea și livrarea de vehicule 3 ani de la data evenimentului;
 • Furnizarea de servicii administrative, cum ar fi pregătirea și livrarea documentelor de identificare a vehiculelor. Gestionarea problemelor administrative – 10 ani de la vânzare;
 • Gestionarea contractelor și relația cu clienții – 5 ani de la încheierea relației cu clientul;
 • Livrarea de mașini second-hand – 7 ani de la data livrării către client;
 • Campanii de marketing și comunicări – 2 ani de la data evenimentului;
 • Gestionarea sondajelor – Sondaje despre relație trimise clienților pentru a estima rata de satisfacție a clienților în vederea cunoașterii și îmbunătățirii calității serviciilor – 3 ani de la data evenimentului;
 • Organizarea de evenimente – 5 ani de la încheierea evenimentului;
 • Cercetare și dezvoltare pentru a efectua studii statistice și a dezvolta modele predictive – Durata proiectului de cercetare și dezvoltare.

9. CUM SE URMEAZĂ ACEST NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE

Într-o lume în care tehnologia este în continuă schimbare, revizuim în mod regulat această Notificare de confidențialitate și o actualizăm după cum este necesar.

Vă încurajăm să examinați cea mai recentă versiune a acestui document online și vă vom anunța cu privire la orice modificări semnificative prin intermediul site-ului nostru web sau prin canalele noastre standard de comunicare.

 

Anexa 1

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

 

Facem parte dintr-un grup bancar care trebuie să adopte și să mențină un program robust de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) pentru toate entitățile sale gestionate central, un program anticorupție, precum și un mecanism care să asigure respectarea sancțiunilor internaționale (adică toate sancțiunile economice sau comerciale, inclusiv legile, reglementările, măsurile restrictive, embargourile și măsurile de înghețare a activelor asociate cu acestea, care sunt promulgate, administrate, impuse sau aplicate de Republica Franceză, Uniunea Europeană, „Oficiul of Foreign Assets Control” al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite și al oricărei autorități competente din teritoriile în care este stabilit Grupul BNP Paribas).

În acest context, acționăm ca controlori comune cu BNP Paribas SA, societatea-mamă a Grupului BNP Paribas (termenul „noi” folosit în această anexă se referă, prin urmare, și la BNP Paribas SA).

Pentru a ne conforma cu obligațiile CSB/CFT și cu sancțiunile internaționale, efectuăm operațiunile de prelucrare enumerate mai jos pentru a ne conforma obligațiilor legale:

 • Un program Know Your Customer (KYC) conceput în mod rezonabil pentru a identifica, verifica și actualiza identitatea clienților noștri, inclusiv, acolo unde este cazul, beneficiarii și agenții acestora;
 • Vigilență sporită pentru clienții cu risc ridicat, Persoane Expuse Politic sau „PEP” (PEP-urile sunt persoane definite prin reglementări care, datorită funcției sau funcției lor (politice, jurisdicționale sau administrative), sunt mai expuse acestor riscuri), precum și pentru situatii de risc crescut;
 • Politici, proceduri și controale scrise concepute în mod rezonabil pentru a se asigura că Banca nu stabilește sau nu menține relații cu băncile ființe;
 • O politică, bazată pe evaluarea internă a riscului și a condițiilor economice, în general, de a nu tranzacționa sau de a se angaja în orice alt mod, indiferent de monedă, în nicio activitate sau afacere:
  • pentru, în numele sau în beneficiul oricărei persoane, entități sau organizații supuse sancțiunilor din partea Republicii Franceze, a Uniunii Europene, a Statelor Unite, a Națiunilor Unite sau, în anumite cazuri, a altor sancțiuni locale în teritoriile în care Grupul operează;
  • care implică direct sau indirect teritorii sancționate, inclusiv Crimeea/Sevastopol, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria;
  • care implică instituții financiare sau teritorii care pot fi legate sau controlate de organizații teroriste, recunoscute ca atare de autoritățile competente din Franța, Uniunea Europeană, Statele Unite sau Organizația Națiunilor Unite.
 • Verificarea bazei de date a clienților și verificarea tranzacțiilor concepute în mod rezonabil pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile;
 • Sisteme și procese concepute pentru a detecta și raporta activități suspecte autorităților de reglementare relevante;
 • Un program de conformitate conceput în mod rezonabil pentru a preveni și detecta mita, corupția și influența ilegală în temeiul legii franceze Sapin II, US FCPA și Bribery Act din Regatul Unit.

În acest context, folosim:

  • servicii furnizate de furnizori externi care mențin liste de PEP, cum ar fi Dow Jones Factiva (furnizat de Dow Jones & Company, Inc.) și serviciul World-Check (furnizat de REFINITIV, REFINITIV US LLC și London Bank of Exchanges);
  • informații publice disponibile în presă cu privire la fapte legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau corupție;
  • cunoștințe despre comportament sau situație riscantă (existența unui raport de tranzacție suspectă sau echivalent) care pot fi identificate la nivelul Grupului BNP Paribas.

Efectuăm aceste verificări atunci când intri într-o relație cu noi, dar și pe toată durata relației pe care o menținem cu tine, atât asupra ta, cât și asupra tranzacțiilor pe care le derulezi. La sfârșitul relației și dacă ați făcut obiectul unei alerte, aceste informații vor fi păstrate pentru a vă identifica și adapta controalele noastre dacă intrați într-o relație cu o entitate a Grupului BNP Paribas, sau în cadrul a unei tranzacții la care sunteți parte.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale, facem schimb de informații colectate în scopul CSB/CFT, anticorupție sau sancțiuni internaționale între entitățile Grupului BNP Paribas. Atunci când datele dumneavoastră sunt schimbate cu țări din afara Spațiului Economic European care nu oferă un nivel adecvat de protecție, transferurile sunt reglementate de clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Atunci când sunt colectate și schimbate date suplimentare pentru a respecta reglementările țărilor din afara UE, această prelucrare este necesară pentru interesul nostru legitim, care este acela de a permite Grupului BNP Paribas și entităților sale să își respecte obligațiile legale și să evite sancțiuni locale.

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre cookie-uri și securitate, vă rugăm să citiți Politica noastră privind modulele cookie.