Pravne informacije

You have just logged in to the arvaltrading.com website

Korisnicima i posjetiteljima web stranice arvaltrading.com skreću pažnju na ove pravne obavijesti :

  • Registrirano ime urednika: ARVAL TRADING
  • société par actions simplifiée  (francuski oblik pojednostavljenog akcionarskog društva) sa osnovnim kapitalom od: 250.000 €
  • Trgovinski i trgovački registar Annecy br. 422 852 244
  • Sjedište: Parc d'Activités LA RAVOIRE -74370 Metz- Tessy (Francuska)
  • PDV broj unutar zajednice: FR56 422 852 244
  • Kontakt: Chloé Pensivy, marketing menadžer (communication@arvaltrading.com)
  • Direktor publikacije: Mr Bruno Rousset - glavni izvršni direktor

Urednik se slaže da će se pridržavati svih pravila koja se odnose na postavljanje i korištenje web stranice.

ARVAL TRADING također skreće pažnju korisnika svoje web stranice na sljedeće tačke:

1 - PRISTUP STRANICI:

Korisnik ove web stranice prepoznaje da ima vještine i sredstva neophodna za pristup i korištenje.

Naglašava se da lažno pristupanje informacionom sistemu ili korišćenje informacionog sistema, ometanje ili ometanje rada takvog sistema ili unošenje ili lažna modifikacija podataka u informacioni sistem predstavlja krivično delo kažnjivo po zakonu.

Pristup web stranici www.arvaltrading.com je besplatan. Korisnik je odgovoran za svoje troškove pristupa i korišćenja telekomunikacione mreže u skladu sa metodama koje određuju pružaoci pristupa i telekomunikacioni operateri.

2 - INTELEKTUALNA SVOJINA:

ARVAL TRADING je vlasnik, odnosno nosilac prava na sve elemente koji čine ovu web stranicu, odnosno podatke, crteže, grafike, fotografije i zvučne zapise. Svaka potpuna ili djelimična reprodukcija, snimanje, distribucija ili reemitovanje sadržaja ove web stranice bilo kojim procesom bez prethodne dozvole ARVAL TRADING-a je zabranjena i predstavlja kršenje zakona sankcionirano članovima L. 335-2 i dalje. francuskog kodeksa intelektualne svojine.

Oznake urednika sajta www.arvaltrading.com i njegovih partnera, kao i logotipi koji se pojavljuju na sajtu, su registrovani zaštitni znaci. Potpuna ili djelomična reprodukcija ovih znakova ili njihovih logotipa, izvršena korištenjem elemenata stranice bez izričite dozvole urednika, stoga je zabranjena prema članu L.713 - 2 francuskog kodeksa o intelektualnoj svojini.

za fotografije i slike: Fotolia : © alexlmx ; © alotofpeople ; © cacaroot ; © contastwerkstatt ; © kritchanut ; © Kurt Kleeman ; © lassedesignen ; © lunamarina ; © magdal3na; © neirfy ; © photographee.eu; © puhhha ; © saklakova ; © shutter81; © Syda Productions; © tomasz zadja ; © zhu difeng ; © zinkewych

3 - ODGOVORNOST:

ARVAL TRADING zadržava pravo ispravljanja sadržaja ove web stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja . ARVAL TRADING takođe odbija svaku odgovornost u slučaju kašnjenja, greške ili propusta u vezi sa sadržajem ovih stranica, kao i u slučaju prekida ili nedostupnosti usluge. ARVAL TRADING se ne može smatrati odgovornim za odluku donesenu na osnovu informacija na ovoj web stranici, niti za bilo kakvu upotrebu koju mogu izvršiti treće strane. Od svake osobe koja želi koristiti jednu ili više usluga i/ili jedan ili više proizvoda ponuđenih na web stranici se traži da kontaktira ARVAL TRADING kako bi dobila informacije o ugovornim uvjetima i cijenama koje se primjenjuju na taj proizvod ili te proizvode i/ili tu uslugu ili te usluge .

Pristup svim proizvodima i uslugama predstavljenim na stranici može biti podložan ograničenjima za određene osobe ili u određenim zemljama. ARVAL TRADING neće isporučiti nijedan od proizvoda i/ili usluga osobi ako to zabranjuje zakon njene zemlje porijekla ili bilo koje druge zemlje koja se odnosi na njega. Međutim, na svim zainteresovanim osobama je da prethodno sa svojim uobičajenim pravnim savetnicima provere da li im njihov pravni i fiskalni status dozvoljava da se pretplate na proizvode i/ili usluge predstavljene na sajtu.

4 - TEHNIČKO OŠTEĆENJE:

ARVAL TRADING se ne može smatrati odgovornim za elemente koji su izvan njegove kontrole ili za štetu koja može biti uzrokovana tehničkom okruženju korisnika, a posebno njegovim računalima, softveru, mrežnim dodacima i svim ostalim hardverima koje koristi za pristup ili korištenje usluga i/ili informacija.

5 - HIPERTEKSTUALNE VEZE:

Web stranica www.arvaltrading.com sadrži hipertekstualne veze koje omogućavaju pristup stranicama koje ARVAL TRADING ne kontrolira . Shodno tome, potonji se ne mogu smatrati odgovornim za sadržaj web stranica kojima korisnik interneta ima pristup.

Nijedan hipertekstualni link na www.arvaltrading.com ne može biti kreiran bez prethodnog odobrenja izdavača.

6 - KOLAČIĆI:

Korisnici su obaviješteni da prilikom posjete web stranici kolačić može biti automatski instaliran i privremeno pohranjen u memoriji ili na njihovom tvrdom disku. Kolačić je element koji se ne može koristiti za identifikaciju korisnika, ali služi za registraciju informacija u vezi s njegovom historijom surfanja. Korisnici web stranice potvrđuju da su obaviješteni o ovoj praksi i daju dozvolu ARVAL TRADING-u da je koristi. Oni mogu onemogućiti ovaj kolačić putem postavki u svom softveru pretraživača.

7 - LIČNI PODACI:

Sve informacije unesene u formulare registruje ARVAL TRADING, kontrolor podataka, kako bi se omogućilo ARVAL TRADING, njegovim agencijama ili kompanijama koje su u sastavu Evropske unije, na njegov zahtjev ili dogovor, da kontaktiraju korisnika interneta.

Prikupljene informacije su informacije potrebne kako bi se odgovorilo na pitanja korisnika Interneta i za slanje informativnih poruka komercijalne i nekomercijalne prirode putem e-pošte. Funkcija u našim informativnim e-porukama omogućava vam da odjavite pretplatu.

Imate pravo pristupa, ispravljanja i brisanja pod uslovima predviđenim Zakonom br. 78-17 od 6. januara 1978. godine, sa izmenama i dopunama, u vezi sa obradom podataka i građanskim slobodama. Da biste ga vježbali, morate pisati na:

Arval Trading - Direction Marketing
Parc d'activités La Ravoire
74370 Metz-Tessy

Podaci koje obrađuju aplikacije koje se koriste na ovoj stranici objavljeni su Komisiji Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL www.cnil.fr) pod brojem 1944476.